Firma Dynamit

Sprawdzanie terenów na okoliczność występowania niewypałów, niewybuchów
i innych środków niebezpiecznych

(rozminowanie terenów, oczyszczanie terenów)

Nadzór saperski przy pracach ziemnych

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.